A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2019 m. I-II mėn. atestuoti

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Ričardas Ramanauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 1/1

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Raimondas Rauckis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,6 MPa, iki 25 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 1/2

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Dovydas Šimkūnas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 8 MW galios ir šilumos tinklus iki 300 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 1/3

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Simanas Valaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,6 MPa, iki 25 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 1/4

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Kęstutis Bauža

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,6 MPa, iki 25 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/5

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Saulius Gabraitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,6 MPa, iki 25 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/6

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Ričardas Ramanauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115O C, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/7

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Dovydas Šimkūnas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115O C, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/8

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Simanas Valaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,6 MPa, iki 25 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/9

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Dovydas Šimkūnas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 1/10

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Dovydas Šimkūnas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/11

2019-01-30

5 metus, iki 2024-01-29

Raimundas Giedraitis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/12

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Romas Kuklierius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/13

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2018 m. I-XII mėn. atestuoti

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Romas Kalinauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/1

2018-01-18

2021-01-17

Rimutis Kazlauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/2

2018-01-18

2021-01-17

Zenonas Minsevičius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/3

2018-01-18

2021-01-17

Gediminas Paliokas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/4

2018-01-18

2021-01-17

Algimantas Plioplys

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/5

2018-01-18

2021-01-17

Mindaugas Virbickas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 1/6

2018-01-18

2021-01-17

Saulius Adomaitis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios

VOS – Š 1/7

2018-01-18

2021-01-17

Audrius Klimaitis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios

VOS – Š 1/8

2018-01-18

2021-01-17

Antanas Kviečiūnas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios

VOS – Š 1/9

2018-01-18

2021-01-17

Juozas Miknevičius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios

VOS – Š 1/10

2018-01-18

2021-01-17

Žilvinas Lebedžinskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/11

2018-01-18

2023-01-17

Kęstutis Kvedaravičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

VOS – Š 1/12

2018-01-18

2023-01-17

Gintaras Augustas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 1 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW

VOS – Š 2/1

2018-03-15

2021-03-14

Robertas Kartavičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 4 MPa, 2 MW galios ir iki 100 mm ir didesnio sąlyginio skersmens

VOS – Š 2/2

2018-03-15

2021-03-14

Aidas Kavalėlis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š 2/3

2018-03-15

2021-03-14

Egidijus Skamarakas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 1 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/4

2018-03-15

2021-03-14

Mindaugas Sukackas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 1 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/5

2018-03-15

2021-03-14

Jonas Šmitas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š 2/6

2018-03-15

2021-03-14

Romas Vaitkūnas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW

VOS – Š 2/7

2018-03-15

2021-03-14

Romas Valentas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/8

2018-03-15

2023-03-14

Antanas Valūnas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š 2/9

2018-03-15

2021-03-14

Vygandas Labanauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

 

VOS – Š 3/1

2018-06-28

2023-06-27

Eligijus Kolyčius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 3/2

2018-06-28

2023-06-27

Alfredas Mikutis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115ºC, iki 12 MW eksploatavimą

VOS – Š 3/3

2018-06-28

2023-06-27

Vygandas Labanauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/4

2018-06-28

2023-06-27

Eligijus Kolyčius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115ºC, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115ºC, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/5

2018-06-28

2023-06-27

Alfredas Mikutis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115ºC, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 115ºC, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/6

2018-06-28

2023-06-27

Mantas Glebauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 3/7

2018-06-28

2021-06-27

Andrius Paškauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 3/8

2018-06-28

2021-06-27

Rymantas Litvinaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 iki 4 Mpa, 10MW , šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 3/9

2018-06-28

2021-06-27

Virgilijus Vainilavičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 3/10

2018-06-28

2021-06-27

Kęstutis Baltulis

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 3/11

2018-06-28

2023-06-27

Vygandas Labanauskas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 3/12

2018-06-28

2023-06-27

Kęstutis Baltulis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/13

2018-06-28

2023-06-27

Jonas Matusevičius

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/14

2018-06-28

2023-06-27

Alfredas Mikutis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų (iki 1 MW), šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/15

2018-06-28

2023-06-27

Juozas Sakalauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/16

2018-06-28

2023-06-27

Linas Skilandis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/17

2018-06-28

2023-06-27

Mykolas Žūkas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 3/18

2018-06-28

2023-06-27

Paulius Černiauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 3/19

2018-06-28

2021-06-27

Andrius Paškauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 3/20

2018-06-28

2021-06-27

Vincas Virbickas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 3/21

2018-06-28

2021-06-27

Mantas Andriekus

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 3/22

2018-06-28

2021-06-27

Dainius Jacinavičius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW galios, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 3/23

2018-06-28

2021-06-27

Mantas Andriekus

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 4/1

2018-07-26

2021-07-25

Dainius Jacinavičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 iki 4,0 MP ir iki 100 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 4/2

2018-07-26

2021-07-25

Alvydas Barkauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 4/3

2018-07-26

2021-07-25

Mindaugas Juodkojis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 4/4

2018-07-26

2021-07-25

Saulius Pridotkas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 4/5

2018-07-26

2021-07-25

Mindaugas Zdanevičius

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas.

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio

efektyvumo tikrinimo veiklą.

VOS – Š 4/6

2018-07-26

2023-07-25

Mindaugas Zdanevičius

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas.

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio

efektyvumo tikrinimo darbams

VOS – Š 4/7

2018-07-26

2023-07-25

Alvydas Barkauskas

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas.

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą.

VOS – Š 4/8

2018-07-26

2021-07-25

Saulius Pridotkas

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas.

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą.

VOS – Š 4/9

2018-07-26

2021-07-25

Ramūnas Jukna

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 (iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklų  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo  organizavimą įmonėje (bandymo, remonto, techninės priežiūros darbai) eksploatavimą

VOS – Š 4/10

2018-07-26

2023-07-25

Andrius Jucys

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1  (iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklų  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo  organizavimą įmonėje (bandymo, remonto, techninės priežiūros darbai) eksploatavimą.

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklų  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo  organizavimą įmonėje priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 4/11

2018-07-26

2023-07-25

Virginijus Majauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 (iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklų  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 4/12

2018-07-26

2021-07-25

Andrius Golovanovas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 (iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklų  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus  iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 4/13

2018-07-26

2021-07-25

Vaidotas Balsys

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

VOS – Š 5/1

2018-09-06

2023-09-05

Vaidotas Balsys

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 5/2

2018-09-06

2023-09-05

Audrius Tamkevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 2,5 MPa, iki 110O C ir iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 5/3

2018-09-06

2021-09-05

Vygantas Šmitas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 iki 2,5 MPa, iki 110O C ir iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 5/4

2018-09-06

2021-09-05

Romanas Lukšys

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 5/5

2018-09-06

2023-09-05

Viktoras Šakėnas

Šilumos vartojimas

 

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 5/6

2018-09-06

2023-09-05

Romanas Lukšys

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 5/7

2018-09-06

2023-09-05

Viktoras Šakėnas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 5/8

2018-09-06

2023-09-05

Audrius Tamkevičius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,4 MPa

VOS – Š 5/9

2018-09-06

2021-09-05

Vygantas Šmitas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1,4 MPa

VOS – Š 5/10

2018-09-06

2021-09-05

Romas Kajokas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 6/1

2018-09-27

2023-09-26

Romas Kajokas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 6/2

2018-09-27

2023-09-26

Mantas Makevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/3

2018-09-27

2021-09-26

Tomas Valenta

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/4

2018-09-27

2021-09-26

Valius Vosylius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/5

2018-09-27

2021-09-26

Marius Kimeris

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/6

2018-09-27

2021-09-26

Darius Valenta

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/7

2018-09-27

2021-09-26

Vytautas Sušinskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/8

2018-09-27

2021-09-26

Vitas Pitkauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 18 MPa, iki 115O C, iki 14 MW galios ir šilumos tinklus iki 250 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 6/9

2018-09-27

2021-09-26

Romas Kajokas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN eksploatavimą

VOS – Š 6/10

2018-09-27

2023-09-26

Simonas Kalasauskas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 6/11

2018-09-27

2023-09-26

Simonas Kalasauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 6/12

2018-09-27

2023-09-26

Ričardas Juknelis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 6/13

2018-09-27

2023-09-26

Romas Kajokas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų  iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 6/14

2018-09-27

2023-09-26

Virūnas Žalnierukynas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 7/1

2018-11-16

2023-11-15

Virūnas Žalnierukynas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 7/2

2018-11-16

2023-11-15

Juozas Bekeris

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š 7/3

2018-11-16

2021-11-15

Lionius Macijauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/4

2018-11-16

2021-11-15

Vytautas Maskoliūnas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/5

2018-11-16

2021-11-15

Vitalijus Murauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/6

2018-11-16

2021-11-15

Gintautas Palubinskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/7

2018-11-16

2021-11-15

Vitas Račkauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/8

2018-11-16

2021-11-15

Kazimieras Starinskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/9

2018-11-16

2021-11-15

Valdas Burbulis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/10

2018-11-16

2021-11-15

Virgilijus Červinskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/11

2018-11-16

2021-11-15

Tadas Džervus

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/12

2018-11-16

2021-11-15

Gintas Pačėsas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/13

2018-11-16

2021-11-15

Kęstas Padelskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/14

2018-11-16

2021-11-15

Robertas Pilauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/15

2018-11-16

2021-11-15

Jonas Pranckevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/16

2018-11-16

2021-11-15

Konstantinas Sinkevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 25,5 MPa, iki 30 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/17

2018-11-16

2021-11-15

Vaidotas Balsys

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 7/18

2018-11-16

2023-11-15

Virūnas Žalnierukynas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 7/19

2018-11-16

2023-11-15

Žydrūnas Jakubėlis

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 7/20

2018-11-16

2023-11-15

Vaidotas Balsys

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 7/21

2018-11-16

2023-11-15

Virūnas Žalnierukynas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 7/22

2018-11-16

2023-11-15

Žydrūnas Jakubėlis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 7/23

2018-11-16

2023-11-15

Romas Kajokas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 7/24

2018-11-16

2021-11-15

Gediminas Arclibas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 18 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN

VOS – Š 7/25

2018-11-16

2021-11-15

Valdas Aleksandravi-čius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7/26

2018-11-16

2021-11-15

Valdas Aleksandravi-čius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 7/27

2018-11-16

2021-11-15

Alvidas Klemanskis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 180O C, iki 4 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 7a/1

2018-11-16

2021-11-15

Alvidas Klemanskis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 7a/2

2018-11-16

2021-11-15

Rimvydas Dūdonis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 8/1

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Laimutis Marcinkevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 25,5 MPa, iki 450 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š 8/2

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Darius Beinarauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 8/3

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Rimvydas Dūdonis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 8/4

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Darius Beinarauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/5

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Algirdas Dūdonis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/6

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Remigijus Janušaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/7

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Algis Kamičaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/8

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Vladimiras Keblaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/9

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Gintas Mačys

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/10

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Vytautas Papečkys

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/11

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Žydrūnas Pocevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/12

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Darius Rinkevičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/13

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Stanislovas Skripstūnas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/14

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Rimantas Vasiliauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/15

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Rimantas Žemaitis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm DN

VOS – Š 8/16

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Edvardas Kavaliauskas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 8/17

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Edvardas Kavaliauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 8/18

2018-12-20

5 metus, iki

2023-12-19

Rimantas Pečeliūnas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 8/19

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

Edvardas Vansevičius

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 8/20

2018-12-20

3 metus, iki

2021-12-19

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2017 m. VI-XI mėn. atestuoti

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Tadas Aidukonis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 1/1

2017-06-30

3 metai, iki

2020-06-29

Tadas Aidukonis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 1/2

2017-06-30

3 metai, iki

2020-06-29

Evaldas Daktaras

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/3

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Saulius Gedminas

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 1/4

2017-06-30

3 metai, iki

2020-06-29

Vidas Glušauskas

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/5

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Romualdas Grigonis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą

VOS – Š 1/6

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Romualdas Grigonis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/7

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Ruslanas Ivanickis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 1/8

2017-06-30

3 metai, iki

2020-06-29

Vytautas Merkelis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą

VOS – Š 1/9

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Vytautas Merkelis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/10

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Arvydas Pužauskas

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 1/11

2017-06-30

3 metai, iki

2020-06-29

Mindaugas Skimutis

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/12

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Gintaras Verseckas

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą

VOS – Š 1/13

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Gintaras Verseckas

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/14

2017-06-30

5 metai, iki

2022-06-29

Tadas Aidukonis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/1

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Antanas Bucevičius

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos, auomatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

VOS – Š 2/2

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Antanas Bucevičius

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 (iki 1,4 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š 2/3

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Evaldas Daktaras

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/4

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Romualdas Grigonis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/5

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Romualdas Grigonis

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 2/6

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Ruslanas Ivanickis

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/7

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Mindaugas Keršys

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 1  MW, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/8

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Vytautas Merkelis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/9

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Vytautas Merkelis

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 2/10

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Arvydas Pužauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š 2/11

2017-08-18

3 metai, iki

2020-08-17

Vilius Sprindys

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius (iki 4,0 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN), vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 (iki 4,0 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą

VOS – Š 2/12

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Vilius Sprindys

Šilumos įrenginių eksploa-

tavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 (iki 4,0 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 (iki 4,0 MPa, iki 12 MW galios ir šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/13

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Vilius Sprindys

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 2/14

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Vilius Sprindys

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/15

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Gintaras Verseckas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 2/16

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Gintaras Verseckas

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

VOS – Š 2/17

2017-08-18

5 metai, iki

2022-08-17

Saulius Gedminas

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š3/1

2017-09-05

3 metai, iki 2020-09-04

Henrikas Jankauskas

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 1 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š3/2

2017-09-05

5 metai, iki 2022-09-04

Mindaugas Skimutis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š3/3

2017-09-05

5 metai, iki 2022-09-04

Evaldas Daktaras

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) statybą (montavimą)

VOS – Š3/4

2017-09-05

5 metai, iki 2022-09-04

Vytautas Merkelis

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1, ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) statybą (montavimą)

VOS – Š3/5

2017-09-05

5 metai, iki 2022-09-04

Mindaugas Skimutis

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1, ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) statybą (montavimą)

VOS – Š3/6

2017-09-05

5 metai, iki 2022-09-04

Tadas Aidukonis

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1 ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š3/7

2017-09-05

3 metai, iki 2020-09-04

Saulius Gedminas

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1 ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š3/8

2017-09-05

3 metai, iki 2020-09-04

Ruslanas Ivanickis

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1 ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š3/9

2017-09-05

3 metai, iki 2020-09-04

Arvydas Pužauskas

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1 ,(iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN)

VOS – Š3/10

2017-09-05

3 metai, iki 2020-09-04

Darius Blažauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š3/11

2017-09-05

5 metai, iki

2022-09-04

Tomas Ramanauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimą

VOS – Š3/12

2017-09-05

5 metai, iki

2022-09-04

Ignas Lazauskas

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š3/13

2017-09-05

5 metai, iki

2022-09-04

Mantas Balčius

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š4/1

2017-09-27

5 metai, iki 2022-09-26

Jonas Bastys

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/2

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Arūnas Bašinskas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/3

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Kastytis Bliūdžius

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/4

2017-09-27

5 metai, iki 2020-09-26

Vidmantas Brazaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/5

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Algimantas Dubininkas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/6

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Edvinas Gabraitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/7

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Valdas Janušaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/8

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Arvydas Jaras

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/9

2017-09-27

3 metai, iki 2022-09-26

Giedrius Jokūbauskas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/10

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Vitalis Lazdauskas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/11

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Radas Petrulis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/12

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Vincas Romikaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/13

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Gintaras Sakalauskas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/14

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Romas Vaitkūnas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/15

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Raimondas Valaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/16

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Sigitas Valaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/17

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Raimondas Venskūnas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/18

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Viktoras Žemaitaitis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/19

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Audrius Žilinskas

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/20

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Evaldas Rugys

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/21

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Linas Skilandis

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (iki 4 MPa slėgio ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN) (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š4/22

2017-09-27

5 metai, iki 2022-09-26

Vidmantas Žiemys

Šilumos įrenginių eksploatavi-mas

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

VOS – Š4/23

2017-09-27

3 metai, iki 2020-09-26

Vytas Bilskis

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų iki 1 MW galios eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š5/1

2017-11-16

5 metai, iki 2022-09-15

Vytautas Kraulėda

Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus iki 10 MW, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

VOS – Š5/2

2017-11-16

3 metai, iki 2020-09-15

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2016 m. VI-VII mėn. atestuoti

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Vilma Greičienė 

Šilumos vartojimas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/1

2016-06-03

5 metai, iki

2021-06-02

Egidijus Pečiulis

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/2

2016-06-03

5 metai, iki

2021-06-02

Gintaras Bracius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/3

2016-06-03

5 metai, iki

2021-06-02

Remigijus Adomavičius

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN)

VOS – Š 1/4

2016-06-03

3 metai, iki

2019-06-02

Vytautas Kumža

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Šilumos įrenginius1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN)

VOS – Š 1/5

2016-06-03

3 metai, iki

2019-06-02

Dalius Kvedaras

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN)  eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN)  eksploatavimą

VOS – Š 1/6

2016-06-03

5 metai, iki

2021-06-02

Dalius Kvedaras

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 ( iki 1,4 MPa iki 115ºC, iki 12MW galios, šilumos tinklus iki 500 mm DN) eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – Š 1/7