A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2019 m. I-II mėn. atestuoti

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Edmundas Macijauskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6, iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/1

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Romas Kuklierius

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6, iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS E 1/2

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Vytas Bilskis

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 1/3

2019-01-30

5 metus, iki

2024-01-29

Vytautas Jakimavičius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 1/4

2019-01-30

5 metus, iki

2024-01-29

Gintautas Staršelskis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/5

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Vidas Sinkevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS E 1/6

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Evaldas Skamaročius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS E 1/7

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Dainius Žiemys

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS E 1/8

2019-01-30

3 metus, iki

2022-01-17

Piotras Makara

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/1

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

Antanas Rumševičius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/2

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

Laimutis Vainauskas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/3

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

Vidmantas Venys

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/4

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

Arūnas Olensevičius

Elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 įrengimo organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV įrengimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/5

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

Romas Slibinskas

Elektros objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 įrengimo organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV įrengimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2/6

2019-02-20

5 metus, iki

2024-02-19

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2018 m. I-XII mėn. atestuoti

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo galiojimo data

Darius Maksimovas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 10 kV ir suteikiama apsauga nuo elektros AK

VOS-E 1/1

2023-01-17

Saulius Šimkūnaitis

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 10 kV ir suteikiama apsauga nuo elektros AK

VOS-E 1/2

2023-01-17

Rigimantas Stanaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/3

2021-01-17

Rimantas Barauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/4

2021-01-17

Juozas Bendaravičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki  1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/5

2021-01-17

Arvydas Buržinskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/6

2021-01-17

Alvydas Kasparavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/7

2021-01-17

Nerijus Kažemėkaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/8

2021-01-17

Antanas Kviečiūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/9

2021-01-17

Gvidas Matelis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/10

2021-01-17

Aidanas Simokaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsauga nuo elektros VK

VOS-E 1/11

2021-01-17

Mindaugas Patapas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000V ir suteikiama apsauga nuo elektros PK

VOS-E 1/12

2021-01-17

Elvinas Mačiulis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsauga nuo elektros PK

VOS-E 1/13

2021-01-17

Arvydas Venys

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 1/14

2023-01-17

Kęstutis Kvedaravičius

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 1/15

2023-01-17

Jevgenijus Blaško

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 1/16

2023-01-17

Albertas Geigalas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6  iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 1/17

2023-01-17

Tadas Aidukonis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/1

2023-03-14

Egidijus Ausiejus

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 1000 V eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/2

2023-03-14

Valdas Bakaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių eksploatavimą, kai elektrotechninis darbo stažas ne trumpesnis kaip vieneri metai, įtampa  iki 1000 V, naudojama galia iki 100 kW, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/3

2021-03-14

Mindaugas Benedikas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/4

2023-03-14

Gediminas Būzmakovas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/5

2021-03-14

Vitas Ciplijauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/6

2021-03-14

Kazimieras Čiauška

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/7

2023-03-14

Kazimieras Čiauška

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/8

2023-03-14

Saulius Gedminas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/9

2021-03-14

Kęstutis Griškevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/10

2021-03-14

Rimas Jarmalavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/11

2021-03-14

Robertas Kartavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/12

2021-03-14

Aidas Kavalėlis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/13

2021-03-14

Algimantas Krasickas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/14

2021-03-14

Vidas Labalaukis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/15

2021-03-14

Edvardas Litvaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/16

2021-03-14

Gintautas Narkevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/17

2021-03-14

Anicetas Matulaitis

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/18

2021-03-14

Eimantas Omilijonas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/19

2021-03-14

Rimantas Paulauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/20

2021-03-14

Rimas Saldukas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/21

2021-03-14

Grigorijus Samsonovas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/22

2021-03-14

Juozas Šližauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/23

2021-03-14

Arūnas Šmitas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/24

2021-03-14

Jonas Šmitas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/25

2021-03-14

Edmundas Švelnys

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/26

2023-03-14

Antanas Tumosa

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/27

2021-03-14

Romas Vaitkūnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/28

2021-03-14

Antanas Valūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/29

2021-03-14

Vytautas Antanas Velička

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 2/30

2021-03-14

Vytas Žebelis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/31

2021-03-14

Vidmantas Žiemys

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

 

VOS-E 2/32

2021-03-14

Deimantas Pileckis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 2/33

2021-03-14

Mindaugas Burdilauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 2/34

2021-03-14

Kęstutis Baltulis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 1000 V, apsauga nuo elektros AK

VOS-E 3/1

2023-06-27

Tomas Eičinas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/2

2023-06-27

Vygandas Labanauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/3

2023-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/4

2023-06-27

Vytautas Ramonas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/5

2023-06-27

Valentinas Tarvydas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/6

2023-06-27

Tomas Eičinas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/7

2023-06-27

Vygandas Labanauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/8

2023-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/9

2023-06-27

Vytautas Ramonas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/10

2023-06-27

Valentinas Tarvydas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/11

2023-06-27

Vytautas Kaupas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 110 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/12

2021-06-27

Rymantas Litvinaitis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/13

2021-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 110 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/14

2021-06-27

Jonas Smilgys

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 110 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/15

2021-06-27

Virgilijus Vainilavičius

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/16

2021-06-27

Eligijus Kolyčius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/17

2023-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/18

2023-06-27

Mykolas Žūkas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/19

2023-06-27

Valdas Aleksandravičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/20

2021-06-27

Saulius Dambrauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/21

2021-06-27

Edmundas Pečkys

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/22

2021-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV, apsaugos nuo elektros AK

 

VOS-E 3/23

2021-06-27

Giedrius Sajatauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/24

2021-06-27

Vincas Virbickas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių eksploatavimą, kai elektrotechninis darbo stažas ne trumpesnis kaip vieneri metai, įtampa  iki 1000 V, naudojama galia iki 100 kW, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/25

2021-06-27

Tomas Eičinas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą) iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/26

2023-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą) iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/27

2023-06-27

Vytautas Ramonas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą) iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/28

2023-06-27

Valentinas Tarvydas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą) iki 110 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/29

2023-06-27

Vytautas Kaupas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6 iki 110 kV apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/30

2021-06-27

Arūnas Naskauskas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6 iki 110 kV apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/31

2021-06-27

Jonas Smilgys

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6 iki 110 kV apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/32

2021-06-27

Andrius Paškauskas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 3/33

2021-06-27

Kęstutis Baltulis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 1000 V, apsauga nuo elektros AK

2018-06-28

VOS-E 3/34

2023-06-27

Mantas Andriekus

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 4/1

2021-07-25

Dainius Jacinavičius

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 kV, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 4/2

2021-07-25

Donatas Stankevičius

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 3/3

2021-07-25

Vidas Valukonis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 4/4

2021-07-25

Ramūnas Galminas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 110 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

2018-09-06

VOS-E 5/1

5 metus iki,

2023-09-05

Vytautas Sajonas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/2

2021-09-05

Antamas Valinčius

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 110 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/3

2021-09-05

Evaldas Valinskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 110 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/4

2021-09-05

Romanas Lukšys

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 5/5

2023-09-05

Vaidotas Balsys

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 5/6

2023-09-05

Vytas Sabas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/7

2021-09-05

Ramūnas Galminas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 110 kV statybą (montavimą) ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 5/8

2023-09-05

Antanas Valinčius

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6 iki 110 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/9

2021-09-05

Evaldas Valinskas

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6 iki 110 kV, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 5/10

2021-09-05

Vytautas Maskoliūnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10kV eksploatavimą,  suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 6/1

2023-09-26

Vytautas Maskoliūnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 iki 10kV eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS-E 6/2

2023-09-26

Sigitas Krikščiūnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/3

2021-09-26

Deimantas Bernatavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/4

2021-09-26

Edmundas Liugaila

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/5

2021-09-26

Stanislovas Viršilas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/6

2021-09-26

Bernardas Augūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/7

2021-09-26

Gintas Draučiūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/8

2021-09-26

Alfonsas Varanauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS-E 6/9

 

2021-09-26

Eugenijus Zavišius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 6/10

2021-09-26

Tomas Ingelis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 6/11

2021-09-26

Juozas Aleksandravičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 6/12

2021-09-26

Albinas Buinickas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS-E 6/13

2021-09-26

Giedrius Pangonis

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/1

2023-11-15

Arūnas Olensevičius

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/2

2023-11-15

Julius Lauraitis

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/3

2023-11-15

Giedrius Pangonis

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/4

2023-11-15

Arūnas Olensevičius

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/5

2023-11-15

Julius Lauraitis

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 7/6

2023-11-15

Kęstutis Bukšnys

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 7/7

2021-11-15

Juozas Simanaitis

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 7/8

2021-11-15

Liudas Šaltys

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 7/9

2021-11-15

Saulius Šipkauskas

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 7/10

2021-11-15

Vidas Gramas

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 7/11

2021-11-15

Vilius Maksimavičius

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai  valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiamos teisės brigados nario 3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 įtampa iki 400kV, apsaugos nuo elektros PK.

VOS – E 7/12

2021-11-15

Vaidas Valiukevičius

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai  valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiamos teisės brigados nario 3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 įtampa iki 400kV, apsaugos nuo elektros PK.

VOS – E 7/13

2021-11-15

Rimantas Pečeliūnas

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS – E 8/1

3 metus, iki

2021-12-19

Edvardas Vansevičius

Elektros įrenginių eksploatavi-mas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 8/2

3 metus, iki

2021-12-19

Robertas Balevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS – E 8/3

3 metus, iki

2021-12-19

Justas Festeris

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 8/4

3 metus, iki

2021-12-19

Aurelijus Gerika

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS – E 8/5

3 metus, iki

2021-12-19

Remigijus Janušaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK

VOS – E 8/6

3 metus, iki

2021-12-19

Robertas Zubavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS – E 8/7

3 metus, iki

2021-12-19

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2017 m. VI-IX mėn. atestuoti

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Tadas Aidukonis

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/1

2017-06-16

3 metai, iki  2020-06-15

Levas Anuškevičius

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6  iki 1000 V eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams – apsaugos nuo elektros AK

VOS E 1/2

2017-06-16

5 metai, iki  2022- 06-15

Regimantas Bezgėla

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/3

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Jonas Blažaitis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

 

VOS E 1/4

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Evaldas Daktaras

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6  iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams – apsaugos nuo elektros AK

VOS E 1/5

2017-06-16

5 metai, iki  2022- 06-15

Darius Gabrulevičius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 1/6

2017-06-16

5 metai, iki  2022- 06-15

Arūnas Kasperavičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą,  kai elektros įrenginių leista naudoti galia neviršija 100 kW, įtampa iki 1000V, darbuotojas, turi ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/7

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Tomas Kresninkevičius

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/8

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Ramūnas Lažauskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/9

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Mindaugas Malinauskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/10

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Andrius Oržekauskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/11

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Vaidas Ramanauskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/12

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Raimundas Sakalauskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą,  kai elektros įrenginių leista naudoti galia neviršija 100 kW, įtampa iki 1000V, darbuotojas, turi  ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą, suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 1/13

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Gediminas Subačius

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 1/14

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Liudas Valiukas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 . Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3, ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV, ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 1/15

2017-06-16

3 metai, iki  2020- 06-15

Renaldas Arlauskas

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 2/1

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Robertas Belozaras

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 2/2

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Darius Mececkas

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 2/3

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Ramūnas Rožaitis

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 2/4

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Romas Šetikas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1

VOS E 2/5

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Vincas Kniukšta

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 2/6

2017-06-26

3 metai, iki  2020-06-25

Karolis Dinda

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 3/1

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Saulius Dūkštas

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 3/2

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Eugenijus Karalius

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 3/3

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Kęstutis Melkūnas

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 3/4

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Kazimieras Petrauskas

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 3/5

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Darius Vankevičius

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 3/6

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Vytautas Vidra

Elektros įrenginių eksploa-

tavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiama teisė vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros PK.

VOS E 3/7

2017-06-30

3 metai, iki  2020-06-29

Sigitas Alesius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/1

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Kęstutis Balčiūnas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 4/2

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Gediminas Lietuvnikas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 4/3

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Tautvydas Pašvenskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 4/4

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Tautvydas Pašvenskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 1000 V eksploatavimą, suteikiama apsaugos nuo elektros AK.

VOS E 4/5

2017-08-18

5 metai, iki  2022-08-17

Tautvydas Pašvenskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 iki 1000 V eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, suteikiama apsaugos nuo elektros AK.

VOS E 4/6

2017-08-18

5 metai, iki  2022-08-17

Evaldas Rugys

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/7

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Antanas Bucevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/8

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Gintaras Bartašiūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/9

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Gintaras Lukšas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/10

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Rimvydas Šamulevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 4/11

2017-08-18

3 metai, iki  2020-08-17

Giedrius Vasiliauskas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 iki 1000 V eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 5/1

2017-09-05

5 metai, iki  2022-09-04

Raimundas Budnikas

Elektros įrenginių eksploata-vimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 iki 1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK.

VOS E 5/2

2017-09-05

3 metai, iki  2020-09-04

Jonas Gudelionis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 5/3

2017-09-05

3 metai, iki  2020-09-04

Liudas Sankūnas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 5/4

2017-09-05

3 metai, iki  2020-09-04

Linas Skaudickas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama VK

VOS E 6/1

2017-09-05

3 metai, iki  2020-09-04

Jonas Gudelionis

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000 V ir suteikiama VK

VOS E 6/2

2017-09-05

3 metai, iki  2020-09-04

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2016 m. VI-VII mėn. atestuoti

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Mindaugas Ramankevičius

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 1/1

2016-06-03

5 metai, iki  2021-06-02

Mindaugas Maiga

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 1/2

2016-06-03

5 metai, iki  2021- 06-02

Darius Bartkus

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: PK

VOS E 1/3

2016-06-03

3 metai, iki  2019- 06-02

Saulius Plečkaitis

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: PK

VOS E 1/4

2016-06-03

3 metai, iki  2019- 06-02

Vytautas Ruočkus

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: PK

VOS E 1/5

2016-06-03

3 metai, iki  2019- 06-02

Gediminas Bučinskas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 1/6

2016-06-03

5 metai, iki  2021- 06-02

Vaidotas Urnikis

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 1/7

2016-06-03

5 metai, iki  2021- 06-02

Petras Šikarskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: VK

VOS E 1/8

2016-06-03

3 metai, iki  2019- 06-02

Petras Šikarskas

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti ( technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti ) vartotojo ( įmonės ar kito ūkio subjekto ) elektros įrenginius ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių eksploatavimą, kai įtampa iki 1000V, galia iki 100 kW, darbo su elektros įrenginiais stažas ne trumpesnis kaip 1 metai. Suteikiama apsaugos nuo elektros: VK

VOS E 1/9

2016-06-03

3 metai, iki  2019- 06-02

Dalius Kvedaras

Elektros
įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 iki 1000V eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 2/1

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Valdas Grabauskas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/2

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Virginijus Gramauskas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/3

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Gintaras Bracius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: VK

VOS E 2/4

2016-06-28

3 metai, iki  2019- 06-27

Ramūnas Kundrotas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/5

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Sigitas Šimkus

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: VK

VOS E 2/6

2016-06-28

3 metai, iki  2019- 06-27

Alfonsas Yla

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 1000 V eksploatavimą ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 2/7

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Povilas Vosylius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/8

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Kęstutis Simniškis

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/9

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Aloyzas Vosylius

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK eksploatavimą

VOS E 2/10

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Levas Anuškevičius

Elektros energijos vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 1000V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: VK

VOS E 2/11

2016-06-28

3 metai, iki  2019-06-27

Povilas Vosylius

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV galios eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams ir suteikiama apsaugos nuo elektros AK

VOS E 2a/1

2016-06-28

5 metai, iki  2021- 06-27

Kęstutis Simniškis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6 iki 10 kV. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6 ir suteikiama apsaugos nuo elektos VK

VOS E 2a/2

2016-06-28

3 metai, iki  2019- 06-27

Vitalijus Grigorjevas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 iki 10 kV ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/1

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Algis Pėtelis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1

eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV, eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/2

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Arvydas Jančaitis

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 iki 1000 V ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/3

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Algimantas Misiūnas

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 iki 10 kV ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/4

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Evaldas Keras

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 1000 V eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, apsauga nuo elektros AK

VOS E 3/5

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Tomas Asevičius

Elektros vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV  ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/6

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Romualdas Grigonis

Elektros vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 1000 V ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 3/7

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Jonas Matulionis

Elektros vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 3/8

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Vytautas Rudys

Elektros vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą iki 10 kV ir suteikiama apsaugos nuo elektros: AK

VOS E 3/9

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Vidmantas Kasparavičius

Elektros vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1 iki 10 kV  ir suteikiama apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/10

2016-07-05

3 metai, iki  2021- 07-04

Egidijus Platkevičius

Elektros vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros PK

VOS E 3/11

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Evaldas Palkus

Elektros vartojimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros PK

VOS E 3/12

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Karolis Tumaitis

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/13

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Nerijus Simanauskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovautienergetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1,6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/14

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Darius Vilčauskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/15

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Ravil Sadykov

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/16

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Nerijus Simanauskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/17

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Nerijus Simanauskas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3, ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1,6 eksploatavimą iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/18

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Vaidas Tirlikas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/19

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Liudvikas Montvilas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 1000 V, apsaugos nuo elektros VK

VOS E 3/20

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Donatas Varvuolis

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 10 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/21

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Tomas Janutėnas

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1,6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3,darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1,6 iki 10 kV, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/22

2016-07-05

3 metai, iki  2019- 07-04

Donatas Varvuolis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/23

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Tomas Janutėnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/24

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Donatas Varvuolis

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/25

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04

Tomas Janutėnas

Elektros

įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 iki 10 kV eksploatavimą, apsaugos nuo elektros AK

VOS E 3/26

2016-07-05

5 metai, iki  2021- 07-04