A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2019 m. I-II mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Evaldas Lukošius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo darbams

VOS - N 1/1

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Vytautas Ramonas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo darbams

VOS - N 1/2

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Valentinas Tarvydas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo darbams

VOS - N 1/3

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Evaldas Lukošius

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

VOS - N 1/4

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Vytautas Ramonas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

VOS - N 1/5

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

Valentinas Tarvydas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

VOS - N 1/6

2019-01-30

3 metus, iki 2022-01-29

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2018 m. I-XII mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Rima Bagdanavičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/1

2018-01-18

2021-01-17

Ilona Daunienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/2

2018-01-18

2021-01-17

Gintarė Navickienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/3

2018-01-18

2021-01-17

Sonata Vaičiulytė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/4

2018-01-18

2021-01-17

Evaldas Lukošius

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

VOS - N 2/1

2018-03-15

2021-03-14

Evaldas Lukošius

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

VOS - N 2/2

2018-03-15

2021-03-14

Evaldas Lukošius

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

VOS - N 2/3

2018-03-15

2021-03-14

Giedrė Miknevičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/4

2018-03-15

2021-03-14

Regina Pankūnienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/5

2018-03-15

2021-03-14

Vytautas Ramonas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

VOS - N 2/6

2018-03-15

2023-03-14

Vytautas Ramonas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/7

2018-03-15

2023-03-14

Vytautas Ramonas

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

VOS - N 2/8

2018-03-15

2023-03-14

Vytautas Ramonas

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/9

2018-03-15

2023-03-14

Vytautas Ramonas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (įrengimą)

VOS - N 2/10

2018-03-15

2023-03-14

Alius Šalkovskis

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

VOS - N 2/11

2018-03-15

2021-03-14

Alius Šalkovskis

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

VOS - N 2/12

2018-03-15

2021-03-14

Alius Šalkovskis

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

VOS - N 2/13

2018-03-15

2021-03-14

Valentinas Tarvydas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (įrengimą)

VOS - N 2/14

2018-03-15

2023-03-14

Valentinas Tarvydas

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/15

2018-03-15

2023-03-14

Valentinas Tarvydas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/16

2018-03-15

2023-03-14

Valentinas Tarvydas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

VOS - N 2/17

2018-03-15

2023-03-14

Valentinas Tarvydas

Naftos, naftos produktų transportavi-mas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

VOS - N 2/18

2018-03-15

2023-03-14

Edmantas Kalvaitis

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

VOS - N 3/1

2018-06-28

2023- 06-27

Edmantas Kalvaitis

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 3/2

2018-06-28

2023- 06-27

Renata Mažeikienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

VOS - N 4/1

2018-09-06

2023- 09-05

Renata Mažeikienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 4/2

2018-09-06

2023- 09-05

Vytautas Pečkys

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS – N5/1

2018-11-16

2021-11-15

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2017 m. I-XI mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Romanas Lukšys

Naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

 VOS - N 1/1

2017-05-26

5 metus, iki 

2022-05-25

Romanas Lukšys

Naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

VOS - N 1/2

2017-05-26

5 metus, iki 

2022-05-25

Diana Bendaravičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/1

2017-11-16

3 metus, iki  2020- 11-15

Vygandas Dubickas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/2

2017-11-16

3 metus, iki  2020- 11-15

Kęstutis Kvedaravičius

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

VOS - N 2/3

2017-11-16

5 metus, iki  2022- 11-15

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2016 m. V-VII mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Aurelijus Akelis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/1

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Kęstutis Norkeliūnas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 1/2

2016-05-02

5 metus, iki  2021- 05-01

Vitas Kailius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/3

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Arvydas Verbalis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/4

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Laimutis Verbalis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/5

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Andrius Seselskis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/6

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Viktor Avsejev

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/7

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Teresa Čepelevskaja

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/8

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Auksė Jatkauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/9

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Sergej Jevstratov

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/10

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Henrik Voitechovič

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/11

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Vladimiras Ziminkovas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/12

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Albertas Bražionis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/13

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Algis Grikinis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/14

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Sigitas Smagurauskas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 1/15

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Rasa Jurevičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/1

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Renatas Lingys

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/2

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Remigijus Miliauskas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/3

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Gintautas Dorinas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/4

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Rozita Ferencienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/5

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Romas Stasius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/6

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Rimantas Žitkus

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/7

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Paulius Žitkus

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/8

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Daiva Talačkienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/9

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Renata Mažeikienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 2/10

2016-06-03

3 metus, iki  2019-06-02

Algirdas Papečkis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 3/1

2016-06-28

3 metus, iki  2019-06-27

Ingrida Neiberkienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 3/2

2016-06-28

3 metus, iki  2019-06-27

Ilona Dumbliauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 3/3

2016-06-28

3 metus, iki  2019-06-27

Violeta Sukackienė 

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/1

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Rolandas Ivanauskas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

VOS – N 4/2

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Grigorijus Vasilavičius

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

VOS – N 4/3

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Ramūnas Jukna

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/4

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Rolandas Ivanauskas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/5

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Arūnas Kairys

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

VOS – N 4/6

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Vytautas Švažas

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

VOS – N 4/7

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Rolandas Ivanauskas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

VOS – N 4/8

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Grigorijus Vasilavičius

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

VOS – N 4/9

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Rolandas Ivanauskas

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/10

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Ramūnas Jukna

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/11

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Arūnas Kairys

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

VOS – N 4/12

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Vytautas Švažas

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

VOS – N 4/13

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Ramūnas Jukna

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

VOS – N 4/14

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Grigorijus Vasilavičius

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (įrengimą)

VOS – N 4/15

2016-07-22

5 metus, iki  2021-07-21

Arūnas Kairys

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

VOS – N 4/16

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Jovita Sajatauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS – N 4/17

2016-07-22

3 metus, iki  2019-07-21

Rūta Belevičiūtė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4

VOS - N 5/1

2016-05-02

3 metus, iki  2019- 05-01

Edmundas Kontrimas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

VOS - N 5/2

2016-05-02

5 metus, iki  2021- 05-01

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2015 m. I-XII mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Birutė Andraikėnienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 1/1

2015-02-20

3 metus, iki  2018- 02-19

Indrė Balčiūnienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 1/2

2015-02-20

3 metus, iki  2018- 02-19

Elena Gaižauskienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 1/3

2015-02-20

5 metus, iki  2020- 02-19

Jolita Sušinskaitė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 1/4

2015-02-20

3 metus, iki  2018- 02-19

Gedas Raguckas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/1

2015-03-09

5 metus, iki  2020- 03-08

Petras Lepšys

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 2/2

2015-03-09

3 metus, iki  2018- 03-08

Virginijus Ulevičius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/3

2015-03-09

3 metus, iki  2018- 03-08

Vincas Mykolaitis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/4

2015-03-09

3 metus, iki  2018- 03-08

Vaclovas Tabulevičius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/5

2015-03-09

3 metus, iki  2018- 03-08

Rimantas Medelis

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/6

2015-03-09

5 metus, iki  2020- 03-08

Neringa Čižauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/7

2015-03-09

3 metus, iki  2018- 03-08

Artūras Levuškinas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 2/8

2015-03-09

5 metus, iki  2020- 03-08

Rimvydas Ivoškevičius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 3/1

2015-04-29

3 metus, iki  2018- 04-28

Audrius Šiškauskas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 3/2

2015-04-29

3 metus, iki  2018- 04-28

Vitalija Dimšaitė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/1

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Reda Brazlauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/2

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Jolita Lavrėnovė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/3

2015-06-16

5 metus, iki  2020- 06-15

Jadvyga Gavėnienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/4

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Vilma Grincevičienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/5

2015-06-16

5 metus, iki  2020- 06-15

Virginijus Grinkevičius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/6

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Marius Kaleininkas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/7

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Sigitas Karalius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/8

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Rugilė Kareivaitė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/9

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Rolandas Makauskas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/10

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Asta Marcinkevičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/11

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Rūta Marčiulaitienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/12

2015-06-16

5 metus, iki  2020- 06-15

Eduardas Puzinas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/13

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Ričardas Simanaitis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/14

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Kęstutis Stanevičius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/15

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Vydminas Šakalys

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS – N 4/16

2015-06-16

5 metus, iki  2020- 06-15

Reda Šalomovaitė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/17

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Jurgita Vaickelionytė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/18

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Renata Valentaitė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/19

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Saulutė Balionienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/20

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Renalda Kaladavičiūtė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/21

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Reda Kasparavičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 4/22

2015-06-16

3 metus, iki  2018- 06-15

Laura Svietojūtė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/1

2015-09-24

3 metus, iki  2018- 09-23

Virgilijus Viltrakis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS – N 5/2

2015-09-24

3 metus, iki  2018- 09-23

Valentinas Tarvydas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

VOS - N 6/1

2015-12-28

5 metus, iki  2020-12-27

Valentinas Tarvydas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 6/2

2015-12-28

5 metus, iki  2020-12-27

Vytautas Ramonas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

VOS - N 6/3

2015-12-28

3 metus, iki  2018-12-27

Evaldas Lukošius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

VOS - N 6/4

2015-12-28

3 metus, iki  2018-12-27

Valentinas Tarvydas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)

VOS - N 6/5

2015-12-28

5 metus, iki  2020-12-27

Vytautas Ramonas

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

VOS - N 6/6

2015-12-28

3 metus, iki  2018-12-27

Evaldas Lukošius

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

VOS - N 6/7

2015-12-28

3 metus, iki  2018-12-27

Anelė Vosylienė

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 6/8

2015-12-28

5 metus, iki  2020-12-27

Juozas Vosylius

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 6/9

2015-12-28

5 metus, iki  2020-12-27

 

 

A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje

2014 m.V-XII mėn. atestuoti

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS

DARBUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

 

Veiklos sritis

 

Energetikos darbuotojo kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo išdavimo data

Pažymėjimo galiojimo data

Edmundas Kontrimas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

VOS - N 1/1

2014-05-16

5 metus, iki  2019- 05-15

Juozas Toliušis

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

VOS – N 1/2

2014-05-16

5 metus, iki  2019- 05-15

Vytenis Vosylius

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 2/1

2014-07-28

3 metus, iki  2017- 07-27

Stasys  Valentukonis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 3/1

2014-08-25

3 metus, iki  2017- 08-24

Tautvydas Gumauskas

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

VOS - N 4/1

2014-10-29

5 metus, iki  2019- 10-28

Fausta Tamašaitytė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/2

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Stasys Juškauskas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/3

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Virginija Glušauskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/4

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Mindaugas Kiveris

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/5

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Audrius Abromas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/6

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Andželika Aleksijenkova

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/7

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Olegas Jakubovskis

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/8

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Diana Bendaravičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/9

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Vygandas Dubickas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 4/10

2014-10-29

3 metus, iki  2017-10-28

Andrius Brusokas

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/1

2014-12-03

3 metus, iki  2017-12-02

Rima Bagdonavičienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/2

2014-12-03

3 metus, iki  2017-12-02

Irma Valinskienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/3

2014-12-03

3 metus, iki  2017-12-02

Ilona Daunienė

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/4

2014-12-03

3 metus, iki  2017-12-02

Aloyzas Deltuva

Naftos produktų vartojimas

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius

VOS - N 5/5

2014-12-03

3 metus, iki  2017-12-02