Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose atliekamų darbų vadovo;

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovo;

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.