Automobilinio krano operatoriaus;

Savaeigio (automobilinio) platforminio keltuvo operatoriaus;

Tiltinių kranų operatoriaus;

Bokštinio krano operatoriaus;

Nuo žemės valdomų, tiltinio tipo kranų operatoriaus;

Hidromanipuliatorių operatoriaus;

Kranų rietuvų operatoriaus;

Kėlimo įrenginių šaltkalvio-montuotojo;

Kėlimo kranų elektriko;

Krovinių kabinėtojo;

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro;

Kėlimo kranų darbo vadovo;

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro;

Portalinio krano mašinisto;