Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo;

Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko);

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro (naftos ir jos produktų);

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus;

Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo;

Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo;

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro;

Cheminių produktų gamybos operatoriaus;

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybos operatoriaus;

Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo;

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis;

Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų

operatoriaus;