Priešgaisrinė sauga įmonių vadovams;

Darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais (privalomas visiems);

Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais;

Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo;

Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario;

Instruktorių (mokytojų) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams

bei darbuotojų atstovams mokyti;

Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais;

Termoizoliotojo;

Šilumos įrenginių izoliuotojo;

Betono maišyklės operatoriaus;

Mūrininko;

Skardininko;

Stogdengio;

Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu;

Plentvolio mašinisto;

Frezos mašinisto (asfalto pjovimo) ;

Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus;

Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi;

Automobilių keltuvo operatoriaus;

Tekintojo(metalo);

Frezuotojo(metalo);

Šlifuotojo(metalo);

Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko;

Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko

Cheminių analizių laboranto;

Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko;

Vandentvarkos siurblinių mašinisto;

Vandenvalos įrenginių operatoriaus;

Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius;

Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto;

Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro;

Technologinių siurblių mašinisto;

Miškininkystės;

Miško ruošos darbų vadovo;

Miško pjovėjo;

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo;

Medienos apdirbimo įrankių galąstojo;

Medienos apdirbimo staklių staklininko (sutrumpinta, turintiems praktinę patirtį);

Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais;

Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir

statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir

ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose;

Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;

Darbininko, dirbančio su mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų

apdirbimo, kai naudojama nemechanizuota pastūma;

Darbininko, dirbančio krovinių kėlimo rankomis darbus;

Darbininko, dirbančio triukšme (kai viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams

pradėti 85 dB (A));

Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje

Savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos,

socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų

socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų,

dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar

asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas;

Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus

objektus, darbas;

Parakinių statybos įrankių operatorius

Parakinių statybos įrankių darbų vadovas

Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatorius

Raštvedybos pagrindai